Hej och välkommen till vår integritetspolicy.

Syftet med denna är att göra det enkelt för dig att förstå hur och varför vi hanterar samt skyddar dina personuppgifter.

Vi behandlar uppgifterna på uppdrag av den organisation du tillhör eller av den som tillhandahåller tjänsten åt dig. Det innebär att vi är personuppgiftsbiträde åt den organisationen som är personuppgiftsansvarig.

Rättslig grund

Grunden för personuppgiftsbehandlingen är normalt din arbetsgivares berättigade intresse.
Om du är offentliganställd i Sverige är grunden att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in

Alla uppgifter som vi samlar in och behandlar har en koppling till tillhandahållandet av tjänsten och dess funktioner, som alla syftar till personlig och organisatorisk utveckling.

Registreringsinformation:
• Ditt namn och din e-postadress


Teknik-information, för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt för dig:

• IP-adress
• Vilken webb-läsare och enhet du använder


Information som du själv väljer att bidra med:

• Profilbild
• Svar på enkäter och kartläggningar
• Personliga inlägg


Information som du själv ger specifikt tillstånd till:

• Tillgång till bilder på din mobila enhet


Cookies:

Vi använder cookies, för att göra det lättare att använda tjänsten.
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator/mobila enhet.
Vi använder två sorters cookies:
Sessions-cookie. För att du ska kunna vara inloggad. Denna försvinner från din dator när du stänger av din webbläsare.
Håll mig inloggad-cookie. Ser till att du är inloggad så länge du vill.
Du kan välja att stänga av och ta bort cookies, vilket gör att tjänsten fungerar sämre för dig. Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna.

Så hanterar vi dina personuppgifter

• När vi använder underleverantörer vidtar vi åtgärder så att personuppgifter endast hanteras enligt denna policy.
• Alla personuppgifter hanteras i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen (2016/679).
• Alla personuppgifter hanteras på ett informationssäkert sätt.
• Alla personuppgifter hanteras krypterat.
• Endast godkända personer som behövs för att tillhandahålla och stödja tjänsterna har tillgång till personuppgifter.
• Vi lämnar inte ut uppgifter till något annat land eller till någon annan aktör eller organisation, som inte har med tjänsten att göra. Detta med undantag för om vi är skyldiga att göra det, av lag eller myndighetsbeslut, vid exempelvis en brottsutredning.
• Uppgifterna lagras så länge du finns med som användare av tjänsten och raderas automatiskt senast 12 månader efter att du eller tjänsten avregistrerats. Svar på enkäter och kartläggningar anonymiseras för att kunna behålla statistik.

Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter kring dina personuppgifter:

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas.
• Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.
• Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter.
• Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.
• Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter i en annan tjänst.
• Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
• Du har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut.

Om du vill hävda någon av dessa rättigheter vänder dig till den som är personuppgiftsansvarig.
Om du har tjänsten via ditt arbete är det din arbetsgivare.
Annars vänder du dig till den som du köper tjänsten av.
Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, www.datainspektionen.se

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan då och då uppdatera vår integritetspolicy. Vid större uppdateringar meddelar vi de organisationer som tillhandahåller våra tjänster. Men vi uppmanar dig att löpande återbesöka denna integritetspolicy, som alltid är publicerad i sin senaste version.


Kontaktuppgifter
Här når du oss:

Skillnad AB
Olof Palmes gata 23
111 22 Stockholm
info@skillnad.se