Oppna navigation

Redefining the Rules.

Vi är vana vid att teamutveckling är en exklusiv tjänst - förunnat de få. Teamr skriver om de reglerna - helt.

Teamr är världens första helt digitala teamutveckling, med allt vad det innebär:
Inga konferenser. Inga konsulter. Bara en skräddarsydd smart process i vardagen - som ger resultat.
Galet effektivt.
Och äntligen: Teamutveckling för alla!

LADDA NER FÖRDJUPNING

Scrolla ner

Världens första helt digitala teamutveckling.

Teamr är en ett-steg-i-taget teamutvecklingsprocess, där teamet själva tar ansvar för sin utveckling, med tydligt stöd.
Det gör de genom att tillsammans komma överens om förbättringar, som är vetenskapligt grundade och skräddarsydda för just sitt teams behov.
Ett digitalt, team-äventyr. Integrerat i teamets vardag.

Längs vägen har de två stöd:
Sin Teamr app i handen - som finns där 24/7.
Och en Teamr Coach på distans - som kan stötta när det behövs.

Scrolla ner

Baserad på stabila hörnstenar.

Teamr är baserat på fyra hörnstenar, från forskning och erfarenheter som gällerteamutveckling och beteendeförändringar:

Intergrative Model of Group Development. Teamr-processen™ anpassas efter teamets mognad och driver teamet att öka den, med stark utgångspunkt från Susan A. Wheelans forskning.

Team Quality Survey. Den action-orienterade teamkartläggningen som inventerar teamets behov och styr vilka uppdrag teamet ska jobba med.

ABC- modellen. Teamr utgår från beteendevetenskapens ABC: Att Aktiverar nya Beteenden och ge konsekvenser (Consequenses), i form av bland annat löpande uppföljningar.

Tiny Habits. Inspirerade av Stanfordprofessorn B. J. Fogg triggar Teamr många små justerbara beteendeförändringar i teamet - på ett enkelt sätt.

Scrolla ner

Så fungerar Teamr.

ONBOARDING > MOTIVATION > SURVEY 1 > ACTIVATION > SURVEY 2 > MIRRORING > CONSEQUENCES > SURVEY 3 > OUTRO

Den spelinspirerade appen Teamr leder teamet genom en tydlig utvecklingsprocess, som en tydlig ledstång för teamet och dess ledare. Här får de veta vad de ska göra, steg för steg.
Teamet stöttas av fem system i appen.


Team Quality Survey

Kartläggningen hjälper teamet att se sin utveckling och skräddarsyr teamets process.

Uppdrag

Nyckeln till utveckling. Här får teamet stöd för att komma överens om smarta förändringar.

Uppföljningar

Alla överenskommelser teamet gör följs löpande upp: Gör vi verkligen det vi kommit överens om? Vad ska vi ändra på för att lyckas?

Tips & beröm

Teamr förstärker det som teamet är bra på - men tipsar också alltid om vad som kan bli bättre.

Utmaningar

Vad kan jag bidra med för att göra vardagen i vårt team ännu bättre - eller mer glittrande?


Under hela resan följs teamet dessutom av en verklig Teamr Coach som på distans följer, stöttar och triggar teamet.
Det här räcker för att det stora flertalet team ska utvecklas - och gå från en omogen till mognare och mer effektiv samverkan.

Scrolla ner

Power to the people.

Resultatet av detta helt nya sätt att jobba med utveckling är kraftfullt. Teamr gör teamutveckling i volym 50 gånger* mer effektiv än någon annan etablerad process.

Till en bråkdel av den gamla kostnaden ökar team sin prestanda med över fem procent*, om de bara lägger 15 minuter i snitt i veckan på Teamr-processen™.

Det skapar hissnande möjligheter.
För första gången någonsin kan teamutveckling bli en möjlighet för de många. Även för de som som tidigare inte hade tid. Möjlighet. Eller råd.
Nu krävs bara en enda sak: Att de jobbar i ett team som vill bli bättre tillsammans.

*enligt pilot-tester i internationella organisationer.

Scrolla ner

För de som vill. Mycket.

Alla kan använda Teamr. Men det är i de större organisationerna som Teamr förändrar spelreglerna. På ett helt nytt, extremt kostnadseffektivt och organisationsnära sätt.

Att Teamr är en digital process är givetvis en av nycklarna. Den andra nyckeln är att en i teamet, som vi kallar processledaren, får tre saker:
- Ett större ansvar för processen.
- En träning, för att kunna ta det ansvaret.
- Samt stödet från sin Teamr Coach.

Låt oss leka med en enkel, men hissnande, matematik, kring just Teamr Coachen och kapaciteten i en större organisation. Den interna Teamr Coachen Charlie, lägger en enda dag i månaden på att starta och stötta team i Teamr. Här kan hen utan vidare onboarda och stötta 10 processledare i månaden, tio månader per år.
Det är 100 Teamr-processer per år.
Som gynnar 1000 medarbetare.
Som blir effektivare. Mår bättre. Levererar högre kvalitet.

Vi tränar dina Teamr Coacher.
Ni förändrar förutsättningarna för framtiden.
That’s the deal.

Scrolla ner

Vi är stolta över att ta betalt.


Se de olika prismodellerna här!

Scrolla ner

Ett klick bort.

Just nu är ni ett klick bort från Teamr.
Här är knappen som gör att vi hör av oss - för att berätta mer och ställa frågor.Här är några av de frågor vi vill lösa tillsammans med er:
- Ska ni äga processen själva och ha interna Teamr Coacher, som startar och stöttar era team? - Vi älskar det!
- Eller vill ni hyra in den kompetensen? - Vi har ett grymt nätverk för det.
- Vill ni i första hand se det som effektiv teamutveckling - eller som extremt praktisk ledarträning ”on the job”? - Vi vet ju att det är båda - men diskuterar gärna design och upplägg med er?
- Ska ni börja med en pilot eller rulla ut direkt? -Vi har sett fördelar med båda.

Scrolla ner

Vi har knäckt koden tillsammans.

Teamr är utvecklat av Skillnad AB, som arbetat med systemisk teamutveckling i över 10 år. Vi har gjort det tillsammans med några av de klokaste och modigaste människor och organisationer vi vet.

Scania, Telia Company och ICA är alla organisationer som ligger i framkant. Som vet att människor som är bra på att samverka i sina team också är med och skapar framtiden.

Tillsammans har vi skapat den korsbefruktning som Teamr är, av fyra olika ingredienser:
Vetenskap - inte minst psykologiprofessorn Susan A Wheelans mångåriga forskning kring hur grupper utvecklas till team.
Emperi - erfarenheter från tusentals teamutvecklingar - där vi systematiskt kartlagt vilka aktiviteter som ger störst utveckling för team.
Smarta algoritmer - där teamets beteenden och svar skräddarsyr just den utvecklingsresa som det teamet behöver.
Och avancerad spelutveckling - som fångar lust och motivation i en digital värld.

Scrolla ner

De modiga vardagshjältarna.

Så här säger några av de som, i olika roller, har varit först ut i världen att jobba med den helt digitala teamutvecklingen i Teamr:

Det är ett roligt, interaktivt sätt, inte nån jävla powerpoint. Att få samsyn, vi skriver och checkar in varandras. Skapar konsensus i det man pratar om, det är en stor fördel.
Teammedlem, Scania
Ja, den stöttar mycket och gör teamutveckling jättespännande! Jag känner igen mönster och det sätter fingret på vad jag/vi behöver göra.
Medlem i lärarlag, Trelleborg
Det har skapat arbetsglädje och det blir tydligt och synliggör saker som vi behöver ta i.
Rektor, Trelleborg
Teamr hjälper mig att vi pratar mer om gruppen och dess utveckling.
Processledare, ICA
Det avdramatiserar ordet teamutveckling, göra det lilla i en riktning vi vill. Tar små steg, frågeställningar som är kopplad till vår uttalade utveckling. Ett litet ”sense of urgency” – Är det här det viktigaste? – ja, det är det!
Teammedlem, Scania
Det jag tycker är bra med teamr är undersökningen. Den visualiserade vilka områden vi vill bli bättre på.
Team-medlem, Svensk myndighet
Ger en ram för hur jobba med teamutvecklingen, men det ersätter inte chefens roll att faktiskt göra jobbet!
Processledare, Scania
Det blir ett vardagligt sätt att prata om det fördolda, den fångar in sånt som vi inte pratar om, det blir mer levande nu. Det känns inte betungande, vi får förbättringar som vi kan leva med.
Processledare, Scania

Bli en Teamr du också. hello@skillnad.se

Powered by Skillnad.